FORGOT YOUR DETAILS?

طرز مصرف پودر مرینیشن نرمال

  • اابتدا مرغ های تکه تکه شده را شسته ودر سبد بگذارید تا آبگیری شوند. در مرحله بعد مقدار ۱۲۰ گرم مواد مرینیشن را در یک لیتر آب سرد خوب حل کنید. باید توجه داشت که این میزان محلول مرینیشن برای ۱۰۸ تکه مرغ ۱۸۰۰ -۱۶۰۰ گرمی (یا به عبارت دیگر برای ۲۱/۵ کیلو گرم مرغ پاک کرده )در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد مرغ ها داخل دستگاه مرینیتور ریخته و محلول مرینیشن را به مرغ ها اضافه نمایید. دستگاه مرینیتور را روشن کرده و مرغ ها را به مدت ۱۵ دقیقه مرینیت نمایید .پس از اتمام زمان مرینیت کردن، مرغ ها آماده نگهداری در یخچال و یا پوشش دهی با پودر سوخاری (بردینگ) میباشند.

TOP